..........
.........3- Bu hastalık başka hangi isimlerle bilinmektedir?

.........Hastalığın İngilizce adı, "Familial Mediterranean Fever" veya kısaca FMF (okunuşu, ef-em-ef) hekimler kadar, hastalar arasında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

.........Sık tekrarlayan ataklar nedeniyle periyodik hastalık olarak da adlandırılmaktadır.

.........Ortak "Akdeniz" kelimeleri nedeniyle, ailevi Akdeniz ateşi ile Akdeniz anemisi sık olarak karıştırılmakla beraber, bu iki hastalık arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Akdeniz anemisi (veya talasemi), hemoglobin üretiminde kusurlara neden olan ırsi bir kansızlık nedenidir.

< geri >